Program Pilotażowy MON

plakat mon pilotaz2mms img-1870007653

Punkty Dodatkowe

Nasi Absolwenci otrzymują Dodatkowe Punkty przy naborze do Służb Mundurowych

Obecnie trwa budowa Systemu Obrony Terytorialnej Kraju. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony w myśl której powstaje nowa formacja wojskowa: Wojska Obrony Terytorialnej, które liczyć będą docelowo 17 brygad, 68 batalionów i ponad 300 kompanii piechoty lekkej. Daje to realny start i możliwość rozpoczęcia kariery wojskowej dla absolwentów szkół mundurowych i członków organizacji proobronnych.

Obecny budżet MON zakłada również znaczny wzrost środków na szkolenia dla uczniów klas mundurowych co oznacza chęć zagospodarowania potencjału jaki dają szkoły mundurowe.

Podobnie sprawa wygląda w kontekście Policji – system rekrutacji daje dodatkowe punkty za ukończenie szkoły średniej w której realizowane są przedmioty z zakresu wiedzy o policji. Ponadto w trakcie nauki można przygotować się do uzyskania tytułu Instruktora Sztuk Walki co daje kolejne punkty rankingowe w procesie rekrutacji.

Podsumowując:

Podejmując naukę w CSM zyskujesz:
1. Profesjonalne przygotowanie do testów egzaminacyjnych do WP, Policji i Wojsk Specjalnych
2. Zyskujesz potrzebną wiedzę do pozytywnego przejścia rozmowy kwalifikacyjnej do WP
3. Otrzymujesz dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do Policji
4. Przygotowujesz się do pracy w zawodach poszukujących pracowników co ma miejsce z racji rozbudowy Sił Zbrojnych i poszerzeniu ich o nową formację
5. Uzyskujesz dodatkowe kwalifikacje po specjalistycznych kursach (spadochronowy, pracownik inf ochrony)
6. Otrzymujesz dostęp do najnowszych informacji dotyczących reorganizacji WP i rekrutacji, oraz wsparcie i doświadczenie profesjonalej kadry mundurowej.