Podanie w wersji elektronicznej, które można przesłać drogą mailową, na adres sekretariatu szkoły, bez potrzeby osobistego stawiennictwa w szkole.
Podanie należy ściągnąć na swój komputer, wypełnić formularz na komputerze (czerwone pola są obowiązkowe - na niektórych komputerach mogą być widoczne dopiero po ściągnięciu), wybrać interesujące klasy, a następnie nacisnąć przycisk "Zakończ i drukuj do pliku"
W polu rozwijalnym drukarek wybrać wydruk pdf. Plik ten nazwać swoim nazwiskiem i wysłać na adres sekretariatu widoczny poniżej formularza.

- Pola mailowe nie są obowiązkowe, należy jednak pamiętać, że są niezbedne do uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego.

- Prosimy podać również conajmniej jeden telefon kontaktowy do rodziców.

Program Pilotażowy MON

plakat mon pilotaz2mms img-1870007653