Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu

Ogłoszenia

Zebranie z rodzicami

21 maja, o godzinie 15.00 odbędzie się zebranie dla rodziców uczniów LO CSM Zamość. 

Opublikowano Pn, 13 maj 2019

Szkolne Zestawy Podręczników LOCSMZ na Rok Szkolny 2018/2019

Klasa Wojskowa

Klasa Wojskowa

Klasa Wojskowa

Klasa Wojskowa

Co zyskasz przychodząć do klasy wojskowej:

 1. Zyskasz wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji wojskowej, w programie której znajdują się:
 • szkolenie taktyczne: pojedynczego żołnierza, drużyny oraz plutonu;
 • szkolenie z zakresu budowy i posługiwania się bronią strzelecką pododdziałów zmechanizowanych;
 • terenoznawstwo;
 • szkolenie inżynieryjno-saperskie;
 • posługiwanie się etatowymi środkami łączności w pododdziałach;
 • szkolenie przeciwchemiczne
 • szkolenie z musztry.
 1. Umundurowanie dla klasy wojskowej ( wzór WZ 93 do ćwiczeń na poligonie oraz mundur wyjściowy WZ 2010)
 2. Otrzymasz podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących.
 3. Będziesz brać udział w obchodach świat państwowych i uroczystościach.
 4. Weźmiesz udział w szkoleniach sportowo-obronnych na obiektach jednostki wojskowej.
 5. Podczas poligonów zwiększysz swoją sprawność fizyczną.
 6. Będziesz współpracował z 3 Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu oraz z WOT
 7. Będziesz mieć pierwszeństwo podczas przyjęć do WOT.
 8. Otrzymasz dodatkowe punkty przy naborze do służby wojskowej.
 9. Zostaniesz przeszkolony z zakresu sztuk walki z wykorzystaniem atrap broni.
 10. Otrzymasz informację o swoich postępach po przeprowadzonym egzaminie wewnętrznym na koniec edukacji.

Klasa Policyjna

Klasa Policyjna

Klasa Policyjna

Klasa Policyjna

Co zyskasz prychodząc do klasy policyjnej:

1. Uzyskasz wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji policyjnej, w programie której znajdują się mi.in:

 • szkolenie z zakresu budowy i posługiwania się bronią
 • wiadomości teoretyczne dotyczące m.in.prawidłowego kwalifikowania zdarzeń drogowych i znajomości procedur na miejscu zdarzenia;
 • wiedza z zakresu kryminalistyki,
 • zdobędziesz umiejętności zabezpieczenia śladów mechanoskopijnych i traseologicznych na miejscu zdarzenia;

2. Zostaniesz przygotowany do egzaminu sprawności fizycznej zgodnie z aktualnymi procedurami przyjęcia do policji.
3. Szkoła zapewnia Ci umundurowanie do klasy policyjnej.
4. Zostaniesz wyposażony w podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących.
2. Weźmiesz udział w obchodach świat państwowych i uroczystościach.
3. Będziesz brał udział w szkoleniach sportowo-obronnych.
4. Podczas poligonów uczniowie zwiększysz swoją sprawność fizyczną.
5. Otrzymasz dodatkowe punkty przy naborze do służby w Policji.
6. Zostaniesz przeszkolony z zakresu sztuk walki z wykorzystaniem atrap broni.
7. Otrzymasz informację o swoich postępach po przeprowadzonym egzaminie wewnętrznym na koniec edukacji.

Klasa Strażacka

Klasa Strażacka

Klasa Strażacka

Klasa Strażacka

Co zyskasz przychodząc do klasy strażackiej:

 1. Zyskasz wiadomości z zakresu edukacji straży pożarniczej, w programie której znajdą się treści z zakresu mi.in.
 • zasad BHP
 • taktyki działań ratowniczo-gaśniczych
 • ratownictwa medycznego
 • techniki pożarniczej
 1. Będziesz uczestniczyć w obozach sprawnościowych organizowanych w roku szkolnym.
 2. Podczas wizyt w Komendzie Straży Pożarnej poznasz realia pracy w zawodzie,
 3. Swoją wiedzę i umiejętności będziesz mógł zweryfikować podczas zawodów i konkursów klas pożarniczych.
 4. Otrzymasz informację o swoich postępach po przeprowadzonym egzaminie wewnętrznym na koniec edukacji.
 5. Szkoła zapewnia Ci umundurowanie do klasy straży pożarnej.
 6. Zostaniesz wyposażony w podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących.

Klasa Straży Granicznej

Klasa Straży Granicznej

Klasa Straży Granicznej

Klasa Straży Granicznej

Co zyskasz przychodząc do klasy straży granicznej:

 1. Zyskasz wiedzę z zakresu edukacji specjalistycznej, w programie której znajdują się m.in.
 • zasady regulaminowego zachowania się podczas służby;
 • zagadnienia z zakresu użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego;
 • szkolenie z musztry,
 • przygotowanie z zakresu obowiązków wynikających z pełnienia służby,
 1. Będziesz przygotowywał się kondycyjnie do służby podczas zajęć poligonowych na terenach podlegających
  administracji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
 2. Nabędziesz umiejętności z zakresu sztuk walki.
 3. Będziesz mógł zdobyć wiedzę na temat pracy w straży granicznej podczas wyjazdów na przejście graniczne
  oraz do jednostki straży granicznej.
 4. Otrzymasz informację o swoich postępach po przeprowadzonym praktycznym egzaminie wewnętrznym
  na koniec procesu edukacji.
 5. Szkoła zapewnia Ci umundurowanie dla klasy straży granicznej.
 6. Zostaniesz wyposażony w podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących.

Program Pilotażowy MON

plakat mon pilotaz2mms img-1870007653

Punkty Dodatkowe

Nasi Absolwenci otrzymują Dodatkowe Punkty przy naborze do Służb Mundurowych

Obecnie trwa budowa Systemu Obrony Terytorialnej Kraju. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony w myśl której powstaje nowa formacja wojskowa: Wojska Obrony Terytorialnej, które liczyć będą docelowo 17 brygad, 68 batalionów i ponad 300 kompanii piechoty lekkej. Daje to realny start i możliwość rozpoczęcia kariery wojskowej dla absolwentów szkół mundurowych i członków organizacji proobronnych.

Obecny budżet MON zakłada również znaczny wzrost środków na szkolenia dla uczniów klas mundurowych co oznacza chęć zagospodarowania potencjału jaki dają szkoły mundurowe.

Podobnie sprawa wygląda w kontekście Policji – system rekrutacji daje dodatkowe punkty za ukończenie szkoły średniej w której realizowane są przedmioty z zakresu wiedzy o policji. Ponadto w trakcie nauki można przygotować się do uzyskania tytułu Instruktora Sztuk Walki co daje kolejne punkty rankingowe w procesie rekrutacji.

Podsumowując:

Podejmując naukę w CSM zyskujesz:
1. Profesjonalne przygotowanie do testów egzaminacyjnych do WP, Policji i Wojsk Specjalnych
2. Zyskujesz potrzebną wiedzę do pozytywnego przejścia rozmowy kwalifikacyjnej do WP
3. Otrzymujesz dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do Policji
4. Przygotowujesz się do pracy w zawodach poszukujących pracowników co ma miejsce z racji rozbudowy Sił Zbrojnych i poszerzeniu ich o nową formację
5. Uzyskujesz dodatkowe kwalifikacje po specjalistycznych kursach (spadochronowy, pracownik inf ochrony)
6. Otrzymujesz dostęp do najnowszych informacji dotyczących reorganizacji WP i rekrutacji, oraz wsparcie i doświadczenie profesjonalej kadry mundurowej.

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość im. Powstania Zamojskiego to szkoła, która kształci młodzież chcącą w przyszłości podjąć pracę w służbach mundurowych lub pragnącą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Nauka w naszej szkole prowadzona jest w czterech specjalizacjach: policyjnej, wojskowej, strażackiej oraz straży granicznej. W każdym profilu kształcenie odbywa się w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz specjalistycznych. Dodatkowo uczniowie LOCSM przygotowywani są z zakresu sztuk walki oraz posługiwania się bronią. Dopełnieniem procesu kształcenia są poligony oraz obozy sportowe, których celem jest wzmocnienie kondycji fizycznej oraz praktyczne przygotowanie do służby.

Skontaktuj się z nami

Spróbuj jednej z poniższych metod

Sienkiewicza 22A,

22-400 Zamość

Pn - Pt od 8:00 do 15:00 

tel./fax:
+48 84 627 87 60

Pn - Pt od 8:00 do 15:00