Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość

Obecnie trwa budowa Systemu Obrony Terytorialnej Kraju. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony w myśl której powstaje nowa formacja wojskowa: Wojska Obrony Terytorialnej, które liczyć będą docelowo 17 brygad, 68 batalionów i ponad 300 kompanii piechoty lekkej. Daje to realny start i możliwość rozpoczęcia kariery wojskowej dla absolwentów szkół mundurowych i członków organizacji proobronnych.

Obecny budżet MON zakłada również znaczny wzrost środków na szkolenia dla uczniów klas mundurowych co oznacza chęć zagospodarowania potencjału jaki dają szkoły mundurowe.

Podobnie sprawa wygląda w kontekście Policji – system rekrutacji daje dodatkowe punkty za ukończenie szkoły średniej w której realizowane są przedmioty z zakresu wiedzy o policji. Ponadto w trakcie nauki można przygotować się do uzyskania tytułu Instruktora Sztuk Walki co daje kolejne punkty rankingowe w procesie rekrutacji.

Podsumowując:

Podejmując naukę w CSM zyskujesz:
1. Profesjonalne przygotowanie do testów egzaminacyjnych do WP, Policji i Wojsk Specjalnych
2. Zyskujesz potrzebną wiedzę do pozytywnego przejścia rozmowy kwalifikacyjnej do WP
3. Otrzymujesz dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do Policji
4. Przygotowujesz się do pracy w zawodach poszukujących pracowników co ma miejsce z racji rozbudowy Sił Zbrojnych i poszerzeniu ich o nową formację
5. Uzyskujesz dodatkowe kwalifikacje po specjalistycznych kursach (spadochronowy, pracownik inf ochrony)
6. Otrzymujesz dostęp do najnowszych informacji dotyczących reorganizacji WP i rekrutacji, oraz wsparcie i doświadczenie profesjonalej kadry mundurowej.

 

I Piknik Mundurowo–Obronny

 I Piknik Mundurowo–Obronny
24 maja 2017  Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość
ul. Sienkiewicza 22a
godzina 10:00 - 13:00


Program pikniku:
1. Nauka budowy broni typu kbk AKMS- podstawowe czynności typu rozkładanie broni
do czyszczenia oraz ponowne jej składanie (autentyczna broń pozbawiona cech bojowych)
2. Ćwiczenia z zakresu obrony przeciwchemicznej z użyciem masek przeciwgazowych oraz kombinezonów typu OP-1
3. Nauka przyjmowania postaw strzeleckich oraz strzelania z profesjonalnej broni sportowej, oraz broni krótkiej
4. Policyjny tor egzaminacyjny
5. Zajęcia z podstaw samoobrony w Wojskach Specjalnych.
6. Pokaz technik kryminalistycznych (funkcjonowanie Policji i Straży Granicznej
7. Pokaz umiejętności psa policyjnego
8. Wystawa dotycząca działalności Straży Granicznej
9. Pokaz sprzętu wykorzystywanego na zajęciach Edukacji Proobronnych
10. Pokaz sprzętu wykorzystywanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
11. Gry i quizy
12. Nauka i konkurs z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy
13. Historyczna gra miejska 

 

 

Na uczestników czeka wiele atrakcji i nagród
oraz tradycyjny poczęstunek wojskową grochówką.
Mundurówka zaprasza wszystkich zainteresowanych gimnazjalistów tematyką proobronną
oraz wszystkich
tych, którzy myślą o służbie w formacjach mundurowych.
Zapraszamy!!!
_______________________________________________________________________________________________


GRA MIEJSKA
Przystanek historia „Z dziejów Zamościa”


Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych Zamość z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 22a Zamość zapraszają do wzięcia udziału w Grze Miejskiej „ Przystanek historia –Z dziejów Zamościa”.
Zamość to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast Lubelszczyzny. Warto jego przebogatą historię przypominać młodzieży. Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w historycznej zabawie służącej odkrywaniu nieznanych dziejów Zamościa.  Dzięki udziałowi uczniowie będą mogli  zmierzyć się z własną wiedzą o mieście, w którym mieszkają. Zwracamy się do dyrektorów szkół oraz nauczycieli historii o umożliwienie zainteresowanym udziału w naszym przedsięwzięciu..


ZASADY UDZIAŁU W GRZE


Grę odbędzie się w środę 24 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 12.00. 
Uczestnikami zabawy mogą być osoby indywidualne lub grupy liczące nie więcej niż 3 uczniów. 
Uczestnicy na każdym przystanku otrzymują zestaw pytań, który składa się z:

a) 2 pytań, w których tylko jedna odpowiedz spośród trzech jest prawidłowa ( a, b, c)
b) 3 pytań typu „prawda czy fałsz”.
Pytania dotyczą tylko historii Zamościa począwszy od daty lokacji miasta do końca II wojny światowej. Uczniowie na kartach
z pytaniami wpisują swoje imiona i nazwiska oraz nazwę szkoły.
Przystanki będą zorganizowane w 5 miejscach i będą oznaczone:
1. Przystanek nr 1 – przy pomniku Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego.
2. Przystanek nr 2 – przed wejściem do Katedry.
3. Przystanek nr 3 – na schodach przed Ratuszem .
4. Przystanek nr 4 – obok pomnika Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej przy ul. Partyzantów.
5. Przystanek końcowy – parking przed Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych Zamość, ul. Sienkiewicza 22a.


Kolejność przystanków jest dowolna, przy czym przystanek nr 5 jest końcowym. Tam nastąpi obliczenie wyników. Uczniowie oczekujący na rozstrzygnięcie gry mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w szkole i na placu
w ramach Pikniku Mundurowo-Obronnego.  W przypadku uzyskania identycznych wyników nastąpi dogrywka. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.


INFORMACJE DODATKOWE


    Koordynatorem gry jest dr Ryszard Maleszyk. Wszelkie pytania prosimy kierować pod 
nr telefonu 517 – 618 – 391 lub poprzez pocztę elektroniczną ryszardmal@vp.pl. 

I Piknik Mundurowo–Obronny
24 maja 2017
Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość
ul. Sienkiewicza 22a
godzina 10:00 - 13:00

 

 

Program pikniku:

 1. Nauka budowy broni typu kbk AKMS- podstawowe czynności typu rozkładanie broni do czyszczenia oraz ponowne jej składanie (autentyczna broń pozbawiona cech bojowych)

 2. Ćwiczenia z zakresu obrony przeciwchemicznej z użyciem masek przeciwgazowych oraz kombinezonów typu OP-1

 3. Nauka przyjmowania postaw strzeleckich oraz strzelania z profesjonalnej broni sportowej, oraz broni krótkiej

 4. Policyjny tor egzaminacyjny

 5. Zajęcia z podstaw samoobrony w Wojskach Specjalnych.

 6. Pokaz technik kryminalistycznych (funkcjonowanie Policji i Straży Granicznej

 7. Pokaz umiejętności psa policyjnego

 8. Wystawa dotycząca działalności Straży Granicznej

 9. Pokaz sprzętu wykorzystywanego na zajęciach Edukacji Proobronnych

 10. Pokaz sprzętu wykorzystywanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji

 11. Gry i quizy

 12. Nauka i konkurs z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy

 13. Historyczna gra miejska

Na uczestników czeka wiele atrakcji i nagród
oraz tradycyjny poczęstunek wojskową grochówką.
„Mundurówka zaprasza wszystkich zainteresowanych gimnazjalistów tematyką proobronną oraz wszystkich
tych,którzy myślą o służbie w formacjach mundurowych.

Zapraszamy!!!

_______________________________________________________________________________________________

Bądź Jednym z Nas

Ojczyzna Czeka na Profesjonalistów

Skontaktuj się z nami

Spróbuj jednej z poniższych metod

Sienkiewicza 22A,

22-400 Zamość

Pn - Pt od 8:00 do 15:00 

tel./fax:
+48 84 627 87 60

Pn - Pt od 8:00 do 15:00